FFR
Pracownia wyposażona jest w aparat do pomiaru rezerwy wieńcowej z wykorzystaniem prowadników ciśnieniowych (WaveMap).Pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) stosowany jest dla oceny istotności klinicznej granicznych zwężeń pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz u pacjentów z chorobą wielonaczyniową.