Pracownia Hemodynamiki - OZW

  Zakres działalności terapeutycznej Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Grochowskim w Warszawie obejmuje leczenie Ostrych Zespołów Wieńcowych STEMI i NSTEMI/UA. Do tego celu wykorzystywany jest angiograf firmy Philips, oraz wyposażenie dodatkowe umożliwiające leczenie pacjentów wysokiego ryzyka (wstrząs kardiogenny, niestabilność hemodynamiczna, kardiomiopatia niedokrwienna):

 

  • respirator Benet
  • dwa stymulatory zewnętrzne (VVI i DDD)
  • dwie pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
  • aparat do monitorowania aktywowanego czasu krzepnięcia krwi (ACT)


Pracownia Hemodynamiki w Szpitalu Grochowskim w Warszawie wyposażona jest w system bezprzewodowej teletransmisji zapisów EKG. Współpracujemy z pogotowiem ratunkowym w Warszawie, szpitalami warszawskimi oraz z całego województwa mazowieckiego.

 

Telefon lekarza dyżurnego : 0 516 02 57 53