Angioplastyka tętnic wieńcowych

Pracownia Hemodynamiki w Szpitalu Grochowskim w Warszawie wykonuje planowe zabiegi angioplastyki naczyń wieńcowych począwszy od 2001 roku. W terapii choroby wieńcowej wykorzystujemy techniki angioplastyki balonowej, angioplastyki z zastosowaniem stentów metalowych (BMS) oraz stentów uwalniających leki antyproliferacyjne (DES).


Pacjenci, leczeni w Pracowni Hemodynamiki w dalszym etapie przechodzą pod opiekę Poradni Kardiologicznej, która zapewnia stałą i regularną opiekę kardiologiczną.


Gorąco zapraszamy wszystkie szpitale i poradnie w których leczą się pacjenci z chorobą wieńcową do współpracy w celu wczesnego diagnozowania i leczenia inwazyjnego. U nas zawsze znajdziecie Państwo życzliwą i szybką pomoc.