Zespół pracowni


Zespół Lekarski  Pracowni
dr n. med. Wojciech Kwiatkowski
Kierownik Pracowni Hedmodynamiki 
dr n. med. Paweł Maciejwski Kardiolog
Bogumił Ramotowski Kardiolog
dr n. med. Paweł LewandowskiKardiologZespół Pielęgniarski Pracowni
Krystyna Bartosiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa
Agnieszka Dąbrowska
 
Agnieszka Gałązka
 
Anna Gostyńska
 
Małgorzata Rokicka
 
Marzena Olechniewicz
 
Barbara Żabicka
 


Zespół Techników Radiologicznych Pracowni
Piotr Dobroń
Mariusz Jeziorski
Jacek Mikulski Paweł Korzeniewski
Marek Skiepko