Zespół pracowni


Zespół Lekarski  Pracowni
dr n. med. Paweł Maciejwski Kierownik Pracowni Hedmodynamiki 
dr n. med. Wojciech Kwiatkowski
Kardiolog
dr n. med. Bogumił Ramotowski Kardiolog
dr n. med. Paweł LewandowskiKardiologZespół Pielęgniarski Pracowni
Krystyna Bartosiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa
Agnieszka Dąbrowska
 
Agnieszka Gałązka
 
Anna Gostyńska
 
Małgorzata Rokicka
 
Marzena Olechniewicz
 
Barbara Żabicka
 Zespół Techników Radiologicznych Pracowni
Anna Dławichowska
Ewa Konopka            
Tel:. 22 5152757
Fax:. 225152676