IVUS

Od 2001 roku Pracownia Hemodynamiki była wyposażona w system mechaniczny do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) (Boston Scientific) ClearView. Od 2007 roku dysponujemy najnowszym systemem do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) iLab TM (Boston Scientific).
Stosowanie IVUS podczas zabiegów kardiologii inwazyjnej stało się w naszej Pracowni rutynową praktyką. Wykorzystujemy to urządzenie do optymalizacji wyniku zabiegów PCI oraz do oceny istotności klinicznej granicznych zwężeń.