PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 28
SłabyŚwietny 
Dla Pacjentów - Koronarografia

Co to jest koronarografia ?

 • Koronarografia jest inwazyjnym badaniem, w którym oceniane są tętnice wieńcowe. Po wprowadzeniu systemu cewników do aorty i znalezieniu ujść tętnic wieńcowych, podawany jest kontrast (substancja płynna widoczna w promieniach reontgenowskich). Podczas podawania kontrastu uruchamiana jest lampa RTG, filmowany jest proces spływu kontrastu przez naczynia wieńcowe. Cały zabieg jest rejestrowany cyfrowo i przenoszony na nośnik (płyta CD).

W jakim celu wykonywana jest koronarografia?

 • Koronarografię wykonuje się po to aby ocenić jak wygląda wnętrze naczyń wieńcowych (lumenografia - uwidocznienie światła naczynia). Dzięki temu lekarz hemodynamista jest w stanie ocenić nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach.

Kiedy należy myśleć o wykonaniu koronarografii ?

 • Koronarografia jest badaniem, które wykorzystuje się w diagnostyce choroby wieńcowej np: u pacjentów z dodatanim testem wysiłkowym, z bólami w klatce piersiowej nieustępującymi po leczeniu farmakologicznym,
 • Wymagana jest po przebytym zawale serca,
 • Jest jedynym badaniem, które ocenia stan baypasów (zalecana w przypadku gdy pojawiają się bóle zamostkowe u osób po CABG),
 • Jest wykonywana w trakcie diagnostyki Zawału Serca jako wstęp do angioplastyki wieńcowej,
 • Wykonywana jest zawsze przed planowanymi operacjami wymiany zastawek serca, przed przeszczepami serca.

Czy koronarografia jest potrzebna ?

 • Tak !!!. Jeśli lekarz prowadzący uzna, iż pojawiły się wskazania medyczne do wykonania koronarografii należy to badanie wykonać jak najszybciej. Odwlekanie zabiegu może doprowadzić do progresji choroby wieńcowej.
 • Im wcześniej zostanie wykonana diagnostyka inwazyjna choroby wieńcowej tym wcześniej i pacjent i lekarz wiedzą z jakim problemem muszą się zmierzyć.
 • W wielu przypadach koronarografie uwalnia od rozpoznania "Choroba wieńcowa"

Kto może skierować mnie na koronarografię ?

 • Lekarz Kardiolog
 • Lekarz pracujący w Poradni Kardiologicznej
 • Każdy lekarz po porozumieniu z Pracownią Hemodynamiczną po wypełnieniu i przesłaniu skierowania o ile istnieją wskazania

Jak długo czeka się na koronarografię ?

 • W zalezności od trybu skierownia. W Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Grochowskim wyróżniamy trzy tryby: a) pilny - 24-48h b) przyspieszony - do 7 dni c) planowany - do 30 dni.
 • W przypadku wydłużania się czasu oczekiwania pacjenci są o tym informowaniu przez sekretariat