PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 166
SłabyŚwietny 
Koronarografia

Etap pierwszy koronarografii - jak to się zaczyna ?

 • Rano należy zjeść śniadanie, rozpocząć nawadnianie pijąc wodę.
 • Pacjent w dniu przyjęcia jest badany przez lekarza dyżurnego, zbierany jest wywiad lekarski, wypełniana jest specjalnie przygotowana ankieta dotycząca stanu zdrowia, dolegliwości. W dniu zabiegu każdy pacjent "otrzymuje" lekarza prowadzącego z zespołu kardiologów inwazyjnych, który wykonywać będzie zabieg, lekarz jeszcze raz oceni stan zdrowia pacjenta, oceni tętnice obwodowe przez które będzie wprowadzał cewniki diagnostyczne do aorty.
 • Pacjent zostaje poproszony o przejście do sali przygotowawczej w Pracowni Hemodynamiki. Tam Technik i Pielęgniarka pomagają przy rozbieraniu się .
 • Przy pomocy Technika medycznego pacjent wchodzi na salę zabiegową i jest umieszczany w pozycji leżącej na stole hemodynamicznym.

Etap drugi koronarografii - przygotowanie do zabiegu.

 • Po umieszczeniu na stole hemodynamicznym do ciała przyklejane są elektrody z systemu monitorującgo EKG.
 • Usuwane są protezy zębowe, łańcuszki z szyi.
 • Pani Pielęgniarka dezynfekuje okolicę z której lekarz będzie korzystał wprowadzając koszulkę naczyniową. W trakcie tego zabiegu pacjent może odczuwać nieprzyjemne pieczenie.
 • Obecnie standardowo stosowane jest głównie dojście naczyniowe tzw. promieniowe (więcej informacji) i sporadycznie udowe. Dojście udowe znajduje się w pachwinie prawej lub w lewej (tętnica udowa) dojście promieniowe w okolicy nadgarstka. O wyborze dojścia naczyniowego decyduje lekarz. W Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Grochowskim obecnie do 98% zabiegów wykonywanych jest z dojścia promieniowego, pozostałe z dojścia udowego i innych (remienny, pachowy).
 • Po umyciu okolicy wkłucia pacjent jest obkładany sterylnymi okryciami. Na tym etapie nie można dotykać niczego poniżej klatki piersiowej.

Etap trzeci koronarografii - pojawia się lekarz.

 • Gdy na sali pojawi się lekarz oznacza to, że zabieg rozpocznie się niebawem.
 • Lekarza początkowo bada okolicę wkłucia (pachwina lub nadgarstek)
 • Następuje ukłucie i podawane jest znieczulenie miejscowe - można odczuwać rozpieranie.
 • Skalpelem nacinana jest skóra - można to odczuć jak szarpnięcie w okolicy.
 • Igłą angiograficzną nakłuwana jest tętnica - można odczuć ciepło na udzie lub na dłoni. W trakcie tego ważnego momentu nie można się poruszyć.
 • Przez igłę angiograficzną wprowadzany jest prowadnik (lider, rodzaj drutu) diagnostyczny który wędruje przez tętnice biodrową do aorty.
 • Usuwana jest igła angiograficzna, po pozostawionym prowadniku jak po szynie wprowadzana jest tzw. koszulka naczyniowa, rodzaj rurki plastikowej o różnej średnicy (od 2 mm do 3,5mm). Jest to nieprzyjmeny moment, niekiedy bolesny.

Etap czwarty koronarografii - rozpoczynamy koronarografię.

 • Dzięki obecności koszuli naczyniowej, tkwiącej przez cały czas w tętnicy i dzięki prowadnikowi diagnostycznemu do aorty wprowadzane są cewniki diagnostyczne (plastikowe rurki o specjalnych kształtach).
 • Lekarz manewrując nimi umieszcza odpowiednik cewnik najpierw w lewej tętnicy wieńcowej a następnie w prawej tętnicy wieńcowej.
 • Po umieszczeniu cewnika w odpowiedniej tętnicy, podawany jest strzykawką kontrast, i gdy wypełnia on tętnicę wieńcową lekarz nagrywa cały proces.
 • Po wykonaniu badania tętnic wieńcowych, wprowadzany jest specjalny cewnik do wnętrza lewej komory i po podaniu przez strzykawkę automatyczną większej ilości kontrastu wykonywana jest tzw. wentrykulografia (ocena kurczliwości i wielkości lewej komory serca)

Etap piąty koronarografii - czas na ocenę.

 • Po wykonanym badaniu lekarz hemodynamista ocenia wynik badania.
 • Na podstawie koronarografii pacjent kwalifikowany jest do trzech dróg terapeutycznych:
 1. wykonanie angioplastyki w miejscu istotnego zwężenia.
 2. kwalifikacja do chirurgicznego sposobu leczenia choroby wieńcowej (baypasy).
 3. kwalifikacja do terapii zachowawczej - do przyjmowania leków.

Etap piąty koronarografii - uff wreszcie koniec nie było to taki straszne jak opowiadają.

 • Jeśli lekarz uzna, że zabieg został zakończony Pani pielęgniarka zdejmuje sterylne okrycia.
 • Lekarz usuwa z tętnicy koszulkę naczyniową, zakładając opatrunek uciskowy na okolicę pachwinową od 2-4h na nadgarstek od 30min do 1,5h.
 • Na wznak pacjent przesuwa się na łóżko transportowe lub  i odwożony jest na swoją salę lub na siedząco jeśli zabieg wykonywany był z dojścia promieniowego.
 • Jeśli nie ma przeciwwskazań pacjent po koronarografii może wyjść do domu tego samego dnia po 18:00. Zwyczajowo po angioplastyce pacjenci pozostają do dnia następnego