PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 
Dla Pacjentów - Angioplastyka tętnic wieńcowych

Angioplastyka wieńcowa jest zabiegiem inwazyjnym mającym na celu udrożnienie zatkanych tętnic lub ich poszerzenie w miejscu ciasnych zwężeń, utrudniających dopływ krwi do serca. Decyzję o konieczności wykonania angioplastyki wieńcowej podejmuje się na podstawie wyniku koronarografii – albo bezpośrednio po tym badaniu, albo – jeśli jest to konieczne – po przygotowaniu pacjenta. Wówczas konieczny jest ponowny pobyt w szpitalu.

Z reguły, jeśli to możliwe, staramy się wykonać zabieg angioplastyki wieńcowej bezpośrednio po koronarografii, jako kontynuację tego samego zabiegu. Dlatego m. in.  tak ważne jest precyzyjne przygotowanie pacjenta do koronarografii. W przypadku stwierdzenia jednego lub więcej tzw. istotnych zwężeń tętnicy, tj. utrudniających dopływ krwi do serca podejmowana jest decyzja o dalszym leczeniu –  o leczeniu za pomocą angioplastyki wieńcowej - jeśli jest to technicznie możliwe i nie pociąga za sobą dużego ryzyka dla pacjenta.

Inną metodą jest leczenie operacyjne za pomocą wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych, tzw bypassów. W określonych przypadkach stosuje się również intensyfikację leczenia zachowawczego za pomocą leków doustnych i ew. podskórnych.

Zabieg angioplastyki wieńcowej polega na wprowadzeniu w miejsce ciasnego zwężenia balonu, który następnie rozpręża się pod kontrolą obrazu rtg do wysokich ciśnień (nawet powyżej 20 atmosfer!). W  wielu przypadkach poszerzone miejsce zabezpiecza się wszczepieniem tzw. stentu – protezy naczyniowej wykonanej ze stopów metali, zapobiegającej ponownemu zwężeniu. W razie potrzeby stosuje się również stenty dodatkowo uwalniające leki zapobiegające ponownemu zarastaniu tętnicy. Po zabiegu pacjent najczęściej wraca bezpośrednio na salę w Oddziale Kardiologii, skąd po kilkunastu-kilkudziesięciu godzinach może być bezpiecznie wypisany do domu.