Biopsja mięśnia sercowego PDF  Array Drukuj Array  Email
Zakres działania - Hemodynamika

W Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Grochowskim rutynowo wykonywana jest biopsja mięśnia sercowego. Przy użyciu odpowiedniego zestawu biopsyjnego pobierane są próbki z endomiokardium z lewej komory serca. Technika zabiegu jest więc podobna jak w koronarografii (nakłucie tętnicy udowej), koronarografia z reguły poprzedza biopsję. Pobierane są 3-5 próbek mięśnia sercowego.

Próbki mięśnia sercowego następnie transportowane są do ośrodka histopatologii. Tam po opracowaniu, pocięciu na mikronowej grubości plastry, oglądane są pod mikroskopami w tym pod mikroskopem elektronowym. Po wnikliwej ocenie histopatologicznej, immunohistologicznej otrzymujemy wynik badania.

Biopsja mięśnia sercowego wykonywana jest w następujących wskazaniach:

  • diagnostyka zapalenie mięśnia sercowego,
  • diagnostyka kardiomiopatii idiopatycznych,
  • diagnostyka kardiomiopatii restrykcyjnych,
  • diagnostyka niewydolności serca o nieustalonej dotychczas przyczynie,
  • guzy serca,
  • diagnostyka uszkodzenia mięśnia sercowego po leczeniu cytostatykami,
  • diagnostyka komorowych zaburzeń rytmu serca nie reagujące na leczenie,
  • ocena po przeszczepie serca.