koro.jpg Poniżej przedstawiamy zbiór przydatnych informacje na temat choroby wieńcowej sposobów jej diagnozowania, leczenia oraz informacje na temat koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych.